Právě si prohlížíte Prodej nemovitého majetku

Prodej nemovitého majetku

JUDr. Ing. Daniela Majzlíková, LL.M sídlem Opavská 522/5, Krnov

n a b í z í k p r o d e j i

nemovité věci fyzické osoby:

Běle Josef, Veská 139/11, Plzeň, IČO: 73379891, RČ: 800920/2036

CZ0324 Plzeň-jih, 557862 Kasejovice, 723801 Podhůří u Nepomuka, LV 21, podíl 1/4

CZ0324 Plzeň-jih, 557862 Kasejovice, 723801 Podhůří u Nepomuka, LV 97, podíl 1/4

A to za těchto podmínek:

A. Písemné nabídky zájemců budou směrovány do sídla insolvenční správkyně do 30.06.2024 na adresu:
JUDr. Ing. Daniela Majzlíková, LL.M, Opavská 522/5, 794 01 Krnov. Nabídky lze podat také prostřednictvím datové zprávy.
B. Obsahem nabídky musí být přesné vymezení předmětu koupě, název a nabízená kupní cena.

E. Jediným kritériem pro vítěze bude výše nabídnuté kupní ceny, tedy nejvyšší cenová nabídka.
F. Do 20 dnů od limitního dne pro podávání nabídek insolvenční správce sdělí, kterou nabídku považuje za nejvýhodnější a zahájí právní kroky směřující k realizaci prodeje.
G. Kupní smlouva bude uzavřena nejpozději do 15 dnů od doručení oznámení o výběru zájemce a výzvy k uzavření kupní smlouvy spolu se zasláním návrhu, pokud nebude dohodnuto jinak.
H. Kupní cena musí být tedy uhrazena před, nebo při podpisu kupní smlouvy.
I. Specifické informace o konkrétním stavu movitých věcí budou poskytnuty ze strany insolvenční správkyně formou e-mailu: pravnik@insolvencnipravo.eu

Napsat komentář