Loading color scheme

Spolehlivost

Jsme zárukou spolehlivosti

Kvalifikace

Máme kvalifikovaný tým

Flexibilita

Pracujeme rychle a efektivně

Garance

Garantujeme kvalitu našich služeb

Naše kancelář se specializuje na Insolvenční právo a řešení úpadku fyzických i právnických osob. Zaměřujeme se zejména na sepis Insolvenčního návrhu na povolení oddlužení a poradenství v oblasti dluhové pasti.

JUDr. Ing. Daniela Majzlíková LL. M

Insolvenční správce
Zajišťujeme komplexní právní servis při likvidaci obchodních korporací, nadací a spolků.

 

S nabytím účinnosti zákona č. 64/2017 Sb. (dále jen ,,novela"), kterým byl novelizován
zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), musí být
dle ustanovení § 390a inslovenčního zákona Insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení
oddlužení, sepsán a za dlužníka podán insolvenčním správcem.