Právě si prohlížíte Prodej movitého majetku

Prodej movitého majetku

Likvidátorka právnických osob JUDr. Ing. Daniela Majzlíková, LL.M sídlem Opavská 522/5, Krnov
n a b í z í k p r o d e j i


movité věci právnické osoby:
BEE WEB SOLUTIONS s.r.o. v likvidaci, sídlem č.p. 415, 793 83 Jindřichov, IČO 06929389
 Motorové vozidlo: Ford Mondeo rok 2006, RZ: 4J50044, vozidlo je v nepojízdném stavu, bez platné technické prohlídky
, vozidlo se nachází v Město Albrechtice

A to za těchto podmínek:
A. Písemné nabídky zájemců budou směrovány do sídla likvidátora do 10.03.2024 na adresu:
JUDr. Ing. Daniela Majzlíková, LL.M, Opavská 522/5, 794 01 Krnov.
B. Obsahem nabídky musí být přesné vymezení předmětu koupě, název a nabízená kupní cena.
C. Nabídky musí být v uzavřených obálkách s jasným nápisem BEE WEB SOLUTIONS s.r.o. v likvidaci, IČO 06929389, NABÍDKA – NEROZLEPOVAT.
D. Nabídkové řízení lze kdykoliv ze strany likvidátora zrušit a likvidátor si vyhrazuje právo odmítnutí všech nabídek bez uvedení důvodu.
E. Jediným kritériem pro vítěze bude výše nabídnuté kupní ceny, tedy nejvyšší cenová nabídka.
F. Do 20 dnů od limitního dne pro podávání nabídek likvidátor sdělí, kterou nabídku považuje za nejvýhodnější a zahájí právní kroky směřující k realizaci prodeje.
G. Kupní smlouva bude uzavřena nejpozději do 15 dnů od doručení oznámení o výběru zájemce a výzvy k uzavření kupní smlouvy spolu se zasláním návrhu, pokud nebude dohodnuto jinak.
H. Kupní cena musí být tedy uhrazena před, nebo při podpisu kupní smlouvy.
I. Specifické informace o konkrétním stavu movitých věcí budou poskytnuty ze strany likvidátorky, pro tento případ se vždy informujte na telefonním čísle 608 755 079, popř. formou e-mailu: likvidace@insolvencnipravo.eu.

Napsat komentář