Prodej

PRODEJ movitých věcí

Likvidátorka právnických osob 

JUDr. Ing. Daniela Majzlíková, LL.M sídlem Opavská 522/5, Krnov

n a b í z í k p r o d e j i

movité věci právnické osoby:
Simelex s.r.o. v likvidaci, IČO: 24195243 Pod Habrovou 445/3, Hlubočepy, 152 00 Praha 5
 38% obchodní podíl spol. ELEGOHOUSE, s.r.o., IČ: 29354269, sídlem Laurinova 2800/4, Stodůlky, 155 00 Praha 5
A to za těchto podmínek:

A. Písemné nabídky zájemců budou směrovány do sídla likvidátora do 13.11.2023 na adresu:
JUDr. Ing. Daniela Majzlíková, LL.M, Opavská 522/5, 794 01 Krnov. Nabídky podané prostřednictví datové zprávy včetně.
B. Obsahem nabídky musí být přesné vymezení předmětu koupě, název a nabízená kupní cena.
C. Nabídky musí být v uzavřených obálkách s jasným nápisem Simelex s.r.o. v likvidaci, NABÍDKA – NEROZLEPOVAT.
D. Nabídkové řízení lze kdykoliv ze strany likvidátora zrušit a likvidátor si vyhrazuje právo odmítnutí všech nabídek bez uvedení důvodu.
E. Jediným kritériem pro vítěze bude výše nabídnuté kupní ceny, tedy nejvyšší cenová nabídka.
F. Do 20 dnů od limitního dne pro podávání nabídek likvidátor sdělí, kterou nabídku považuje za nejvýhodnější a zahájí právní kroky směřující k realizaci prodeje.
G. Kupní smlouva bude uzavřena nejpozději do 15 dnů od doručení oznámení o výběru zájemce a výzvy k uzavření kupní smlouvy spolu se zasláním návrhu, pokud nebude dohodnuto jinak.
H. Kupní cena musí být tedy uhrazena před, nebo při podpisu kupní smlouvy.
I. Specifické informace o konkrétním stavu movitých věcí budou poskytnuty ze strany likvidátorky, pro tento případ se vždy informujte na telefonním čísle 608 755 079, popř. formou e-mailu: likvidace@insolvencnipravo.eu.

Rychlý kontakt

MÁTE NĚJAKOU OTÁZKU? NAPIŠTE NÁM.

INSOLVENČNÍ PRÁVO © 2021.

Created by R&R