Prodej

Prodej RD v Osoblaze

Insolvenční správce
JUDr. Ing. Daniela Majzlíková, LL.M
sídlem Opavská 522/5, Krnov

nabízí k prodeji

nemovitosti dlužníka                                   

zapsané v soupisu majetkové podstaty, který je zveřejněn v insolvenčním rejstříku ve spise dlužníka

pod sp.zn. KSOS 25 INS 7930/2013 v oddíle B, na řádku 9,

poř. č. 5.1 soupisu majetkové podstaty dlužníka

 • parcela č. 573 – zahrada o výměře 1030 m2, parcela č. 574 – ostatní plocha (jiná plocha) o výměře 180 m2, parcela č. 575 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 183 m2, parcela č. 576 – ostatní plocha (jiná plocha) o výměře 2435 m2, parcela č. 577 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 270 m2, parcela č. 578 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 2207 m2, parcela č. 579 – zahrada o výměře 3167 m2, parcela č. 1362  – ostatní plocha (jiná plocha) o výměře 916 m2, stavba (rodinný dům) č.p. 53 v části obce Osoblaha na parcele č. 575, stavba (rodinný dům) č.p. 123 v části obce Osoblaha na parcele č. 577, budova bez čp/če jiná stavba na parcele č. 578 – vše zapsáno na LV č. 257 pro katastrální území 713295 Osoblaha, obec 597716 Osoblaha, okres CZ0801 Bruntál – vlatnické právo..

Popis nemovitostí:

 1. rodinný dům č.p. 123
 2. jedná se o nepodsklepený, patrový dům se sedlovou střechou a menším sklonem. V přízemí se nachází vstupní chodba se schodištěm, koupelna s WC, kotelna, kuchyň a čtyři pokoje. V patře pak byt s kuchyní, sprchovacím koutem a dvěma pokoji, byt 1+1 bez sociálního zařízení se společným WC na chodbě. Dům je napojen na rozvody inženýrských sítí, provedený běžným způsobem, bez mimořádného vybavení.  RD ke kompletní rekonstrukci.
 3. rodinný dům č.p. 53
 4. jedná se o nepodsklepený, patrový dům s valbovou střechou, do dvorní části pultovou. K rekonstrukci.

A to za těchto podmínek:

 1. Písemné nabídky zájemců budou směrovány do sídla IS do 31.08.2021 na adresu:

JUDr. Ing. Daniela Majzlíková, LL.M, Opavská 522/5, 794 01 Krnov.

 1. Obsahem nabídky musí být přesné vymezení předmětu koupě – pořadové číslo položky a název, který je uvedený v soupisu majetkové podstaty (popř. celého souboru SMP) a nabízená kupní cena.
 2. Nabídky musí být v uzavřených obálkách s jasným nápisem GOROĽ, NABÍDKA – NEROZLEPOVAT.
 3. Nabídkové řízení lze kdykoliv ze strany IS zrušit a IS si vyhrazuje právo odmítnutí všech nabídek bez uvedení důvodu.
 4. Jediným kritériem pro vítěze bude výše nabídnuté kupní ceny, tedy nejvyšší cenová nabídka, kdy minimální prodejní cena je 2.700.000 Kč.
 5. Do 20 dnů od limitního dne (31.08.2021) pro podávání nabídek IS sdělí, kterou nabídku považuje za nejvýhodnější a IS zahájí právní kroky směřující k realizaci prodeje.
 6. Kupní smlouva bude uzavřena nejpozději do 15 dnů od doručení oznámení o výběru zájemce a výzvy k uzavření kupní smlouvy spolu se zasláním návrhu, pokud nebude dohodnuto jinak.
 7. Kupní cena musí být tedy uhrazena před, nebo při podpisu kupní smlouvy.
 8. Prohlídky lze uskutečnit kdykoliv po předchozí telefonické domluvě na telefonním čísle  602793086, 777629723, E – prodej@insolvencnipravo.eu

Rychlý kontakt

 • + 420 554 617 514
 • info@insolvencnipravo.eu
 • Krnov, Opavská 522/5, 794 01

Aktuality


Oznámení o čerpání dovolené

Aktuality

Více zde >>

MÁTE NĚJAKOU OTÁZKU? NAPIŠTE NÁM.


Kontaktujte nás

INSOLVENČNÍ PRÁVO © 2021.

Created by R&R