Prodej

PRODEJ pozemku - Petrovice u Karviné

Insolvenční správce
JUDr. Ing. Daniela Majzlíková, LL.M
sídlem Opavská 522/5, Krnov

nabízí k prodeji

nemovité věci:

pozemek o výměře 1300m2 (zahrada), parcela č 197/2

Okres : CZ0803 Karviná, obec: 599077 Petrovice u Karviné, kat. území Dolní Marklovice 720321

LV: 2042 

Písemné nabídky zájemců budou směrovány do sídla IS.

Písemné nabídky zasílejte na adresu:                

JUDr. Ing. Daniela Majzlíková, LL.M, Opavská 522/5, 79401, Krnov.

  • Obsah musí obsahovat předmět nabídky
  • Nabídky musí být v uzavřených obálkách s jasným nápisem Petrovice u Karviné, NABÍDKA – NEROZLEPOVAT.
  1. Nabídkové řízení lze kdykoliv ze strany IS zrušit a IS si vyhrazuje právo odmítnutí všech nabídek bez uvedení důvodu.
  2. Jediným kritériem pro vítěze bude výše nabídnuté kupní ceny, tedy nejvyšší cenová nabídka.
  3. Nejvýhodnější nabídka, a IS zahájí právní kroky směřující k realizaci prodeje. Nabídky podávejte do 10.1.2021 na adres Opavská 522/5, 79401 Krnov.
  4. Kupní smlouva bude uzavřena nejpozději do 15 dnů od doručení oznámení o výběru zájemce a výzvy k uzavření kupní smlouvy spolu se zasláním návrhu, pokud nebude dohodnuto jinak.
  5. Kupní cena musí být tedy uhrazena před, nebo při podpisu kupní smlouvy.
  6. Prohlídky lze uskutečnit kdykoliv.
  7.  E-mail: prodej@insolvencnipravo.eu

Rychlý kontakt

Aktuality

MÁTE NĚJAKOU OTÁZKU? NAPIŠTE NÁM.

INSOLVENČNÍ PRÁVO © 2021.

Created by R&R