Prodej

Prodej výrobního areálu

Insolvenční správce
JUDr. Ing. Daniela Majzlíková, LL.M
sídlem Opavská 522/5, Krnov

nabízí k prodeji

Prodej pohledávky z insolvenčního řízení dlužníka: BECEX TRADE, s. r. o., IČO 28196198, se sídlem Dlouhá 705/16, 110 00 Praha 1 v celkové hodnotě 3.950.000,- Kč, viz. spis dlužníka, odd. B, ř.36.

Kupní cena k podání nabídky není stanovena.

A to za těchto podmínek:

Písemné nabídky zájemců budou směrovány do sídla IS do 30.06.2021 na adresu:

JUDr. Ing. Daniela Majzlíková, LL.M, Opavská 522/5, 794 01 Krnov.

  1. Obsahem nabídky musí být přesné vymezení předmětu koupě – pořadové číslo položky a název, který je uvedený v soupisu majetkové podstaty (popř. celého souboru SMP) a nabízená kupní cena.
  2. Nabídky musí být v uzavřených obálkách s jasným nápisem Prodej pohledávky z insolvenčního řízení dlužníka: BECEX TRADE, s. r. o., NABÍDKA – NEROZLEPOVAT.
  3. Nabídkové řízení lze kdykoliv ze strany IS zrušit a IS si vyhrazuje právo odmítnutí všech nabídek bez uvedení důvodu.
  4. Jediným kritériem pro vítěze bude výše nabídnuté kupní ceny, tedy nejvyšší cenová nabídka, kdy min. cena za soubor je 3.950.000,- Kč. 
  5. Do 20 dnů od limitního dne pro podávání nabídek IS sdělí, kterou nabídku považuje za nejvýhodnější a IS zahájí právní kroky směřující k realizaci prodeje.
  6. Kupní smlouva bude uzavřena nejpozději do 15 dnů od doručení oznámení o výběru zájemce a výzvy k uzavření kupní smlouvy spolu se zasláním návrhu, pokud nebude dohodnuto jinak.

Kupní cena musí být tedy uhrazena před, nebo při podpisu kupní smlouvy.

email: prodej@insolvencnipravo.eu

Rychlý kontakt

MÁTE NĚJAKOU OTÁZKU? NAPIŠTE NÁM.

INSOLVENČNÍ PRÁVO © 2021.

Created by R&R