Prodej

Prodej podílu společnosti LED media s.r.o. IČO: 24810975, ve společnosti LAXMAN s.r.o. IČO: 02118670

Likvidátorka právnických osob
JUDr. Ing. Daniela Majzlíková, LL.M
sídlem Opavská 522/5, Krnov

nabízí k prodeji

podílu společnosti LED media s.r.o. IČO: 24810975, ve společnosti LAXMAN s.r.o. IČO: 02118670

A to za těchto podmínek:

  1. Písemné nabídky zájemců budou směrovány na adresu likvidátora do 22.07.2021:

JUDr. Ing. Daniela Majzlíková, LL.M, Opavská 522/5, 794 01 Krnov.

  1. Obsahem nabídky musí být přesné vymezení předmětu koupě, název a nabízená kupní cena.
  2. Nabídky musí být v uzavřených obálkách s jasným nápisem LED media s.r.o. “v likvidaci“, NABÍDKA – NEROZLEPOVAT.
  3. Nabídkové řízení lze kdykoliv ze strany likvidátora zrušit a likvidátor si vyhrazuje právo odmítnutí všech nabídek bez uvedení důvodu.
  4. Jediným kritériem pro vítěze bude výše nabídnuté kupní ceny, tedy nejvyšší cenová nabídka.
  5. Do 5 dnů od limitního dne pro podávání nabídek likvidátor sdělí, kterou nabídku považuje za nejvýhodnější a zahájí právní kroky směřující k realizaci prodeje.
  6. Kupní smlouva bude uzavřena nejpozději do 5 dnů od doručení oznámení o výběru zájemce a výzvy k uzavření kupní smlouvy spolu se zasláním návrhu, pokud nebude dohodnuto jinak.
  7. Kupní cena musí být uhrazena před nebo při podpisu kupní smlouvy na sdělený bankovní účet likvidátorky.
  8. Specifické informace o konkrétním stavu movitých věcí budou poskytnuty ze strany likvidátorky, pro tento případ se vždy informujte na telefonním čísle 602 753 614.

Rychlý kontakt

MÁTE NĚJAKOU OTÁZKU? NAPIŠTE NÁM.

INSOLVENČNÍ PRÁVO © 2021.

Created by R&R