Prodej

PRODEJ MOTOROVÉHO VOZIDLA

Likvidátor obchodní korporace:
JUDr. Ing. Daniela Majzlíková, LL.M
sídlem Opavská 522/5, Krnov

nabízí k prodeji níže popsané motorové vozidlo:

 • Značka: Fiat
 • Model: Ducato
 • VIN:
 • SPZ:
 • Najeto km: 

 

V případě zájmu můžete svou nabídku učinit e-mailem na adresu prodej@insolvencnipravo.eu

Obsahem nabídky musí být přesné vymezení předmětu koupě a kupujícího, tak aby na základě této nabídky mohla být uzavřena kupní smlouva.

Nabídku je třeba učinit nejpozději do 21.11.2021, 0:00 hod.

 1. Nabídkové řízení lze kdykoliv ze strany IS zrušit a IS si vyhrazuje právo odmítnutí všech nabídek bez uvedení důvodu.
 2. Jediným kritériem pro vítěze bude výše nabídnuté kupní ceny, tedy nejvyšší cenová nabídka.
 3. Nejvýhodnější nabídka, a IS zahájí právní kroky směřující k realizaci prodeje.
 4. Kupní smlouva bude uzavřena nejpozději do 15 dnů od doručení oznámení o výběru zájemce a výzvy k uzavření kupní smlouvy spolu se zasláním návrhu, pokud nebude dohodnuto jinak.
 5. Kupní cena musí být tedy uhrazena před, nebo při podpisu kupní smlouvy.
 6. Stav předmětu bez záruky.
 7. E – prodej@insolvencnipravo.eu