Loading color scheme

Oddlužení

Oddlužení má dlužníkovi umožnit „nový start“ a motivovat ho k aktivnímu zapojení do umořování dluhů vůči věřitelům, kdy v důsledku poklesu příjmu, ztráty zaměstnání či jiných skutečností lidé ztratili schopnost své dluhy řádně splácet a časem se dostávají do dluhové pasti. Oddlužení představuje důstojnou cestu řešení těchto situací týkajících se stále většího počtu občanů.

V naší kanceláři Vám poskytneme komplexní právní servis včetně zpracování návrhu na zahájení insolvenčního řízení spojeného s návrhem na povolení oddlužení. V případě, že o služby naší kanceláře máte zájem, sjednejte si prosím schůzku.

Kdo může oddlužení využít?

Oddlužení může využít:

  • fyzická osoba, která nemá dluhy z podnikání
  • právnická osoba, která podle zákona není považována za podnikatele a která současně nemá dluhy z podnikání

Povolit oddlužení tudíž lze i OSVČ, pokud má dluhy spotřebitelského charakteru.

Za určitých podmínek může soud povolit oddlužení i osobě, která má dluhy z podnikání. Takové řešení je možné, pokud:

  • s tím souhlasí věřitel, o jehož pohledávku jde, přičemž s účinností od 1. 7. 2017 se takový souhlas předpokládá – pokud tedy věřitel nesouhlasí, musí to výslovně sdělit a odůvodnit, a to nejpozději spolu s přihláškou své pohledávky
  • se jedná o pohledávku zajištěného věřitele – takový věřitel je totiž uspokojován výlučně z výtěžku prodeje věci, která zajišťuje jeho pohledávku (např. nemovitost)
  • jde o pohledávku věřitele, která zůstala neuspokojena po konci konkursu, který byl zrušen pro splnění rozvrhového usnesení nebo zrušen pro nedostatek majetku – o oddlužení tedy může žádat i podnikatel, který již prošel konkursem

Co si na schůzku přinést?

- občanský průkaz
- osobní údaje manžela/ky a dalších vyživovaných osob (dětí)
- výpis z rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce)
- pracovní smlouvu
- doklady potvrzující výši příjmu za poslední jeden rok, příp. potvrzení o přiznání důchodu starobního, invalidního, částečného, či potvrzení o jiných příjmech
- kompletní dokumentaci minimálně k dvěma dluhům

Děkujeme! Vaše zpráva byla odeslána a kopii jsme poslali na vámi zadaný email. Něco se pokazilo, zkuste to prosím později. Prosím, potvrďte, že nejste robot prostřednictvím Captcha.