Loading color scheme

Konkurs

Způsob řešení úpadku spočívající v tom, že na základě rozhodnutí sodu o prohlášení konkursu je zpeněžen veškerý majetek, který je zahrnut do soupisu majetkové podstaty a zjištěné pohledávky nezajištěných věřitelů jsou zásadně poměrně uspokojeny z výnosu zpeněžení majetkové podstaty a zajištěný majetek z předmětu zajištění.

V naší kanceláři Vám poskytneme komplexní právní servis od vyhodnocení Vaší úpadkové situace až po zpracování návrhu na prohlášení konkursu.

Co si na schůzku přinést?

SEZNAM DOKUMENTŮ A DOKLADŮ PRO KONKURS

- seznam majetku
- seznam pohledávek
- seznam závazků
- seznam zaměstnanců