Prodej


Prodej pohledávky - dlužník Obšil

Prodej restauračního zařízení - likvidace společnosti

Prodej objektu obč. vybavenosti - Mikulovice u Jeseníku

Prodej výrobního areálu - Mikulovice u Jeseníku

Prodej bytového domu - Zlaté Hory

Prodej areálu - Opava

Prodej RD - Železný Brod

Prodej RD - JAnovice u Rýmařova

Pozemek - Mezouň, okr. Beroun

Prodej orné půdy - 1/32 Velké Popovice

Prodej 1/2 RD Vápenná - Dlouhá

Prodej 1/2 RD Vápenná - Dlouhá

Insolvenční správce JUDr. Ing. Daniela Majzlíková, LL.M, se sídlem Opavská 522/5, Krnov

n a b í z í    k    p r o d e j i

nemovité věci dlužnice: Jana Hajerová,r.č.: 805915/0847, Heřmanov 141, Heřmanov 405 02

zapsané v soupisu majetkové podstaty, který je zveřejněn v insolvenčním rejstříku ve spise dlužníka pod sp.zn. KSUL 69 INS 6249 / 2017 v oddíle B, na řádku 2, poř. č. I.1 soupisu majetkové podstaty dlužníka

• podíl o vel. 1/4 na pozemku parc. 287 - zastavěná plocha a nádvoří; součástí je stavba: Nové Dvory, č.p. 204, bydlení, stavba stojí na pozemku p.č.: 287;

• podíl o vel. 1/4 na pozemku parc. 288 - zahrada;

- vše zapsáno na LV č. 91, obec Nové Dvory, katastrální území Nové Dvory u Kutné Hory, Katastrální úřad pro Středočeský kraj, KP Kutná Hora.

A to za těchto podmínek:

A. Písemné nabídky zájemců budou směrovány do sídla IS do 31.12.2018 na adresu: JUDr. Ing. Daniela Majzlíková, LL.M, Opavská 522/5, 794 01 Krnov.

B. Obsahem nabídky musí být přesné vymezení předmětu koupě – pořadové číslo položky a název, který je uvedený v soupisu majetkové podstaty (popř. celého souboru SMP) a nabízená kupní cena.

C. Nabídky musí být v uzavřených obálkách s jasným nápisem Hajerová, NABÍDKA – NEROZLEPOVAT.

D. Nabídkové řízení lze kdykoliv ze strany IS zrušit a IS si vyhrazuje právo odmítnutí všech nabídek bez uvedení důvodu.

E. Jediným kritériem pro vítěze bude výše nabídnuté kupní ceny, tedy nejvyšší cenová nabídka, kdy minimální prodejní cena je 372.000,-Kč.

F. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující.

G. Do 20 dnů od limitního dne pro podávání nabídek IS sdělí, kterou nabídku považuje za nejvýhodnější a IS zahájí právní kroky směřující k realizaci prodeje.

H. Kupní smlouva bude uzavřena nejpozději do 20 dnů od doručení oznámení o výběru zájemce a výzvy k uzavření kupní smlouvy spolu se zasláním návrhu, pokud nebude dohodnuto jinak.

I. Kupní cena musí být tedy uhrazena před nebo při podpisu kupní smlouvy.

J. Prohlídky lze uskutečnit kdykoliv po předchozí telefonické domluvě na telefonním čísle 773 670 670.

Prodej 1/4 RD - Nové Dvory - Hajerová

Prodej ochranné známky STALINOVY SLZY - dlužník TRUL Holding a. s.

Prodej podílu o vel. 1/2 na RD - Lipová-lázně - Kousalovi

Prodej RD Jeseník - Kousalovi

Prodej podílu o vel. 1/4 na pozemcích - Těškovice - Nábělek

Prodej podílu o velikosti 1/4 rodinného domu včetně zahrady - Leskovec nad Moravicí - dlužníci Vykoukalovi

PRODEJ POZEMKU A ROZESTAVĚNÉ STAVBY RYCHVALD - dlužníci Mgr. Luděk Trna a Mgr. Michaela Trnová

PRODEJ LESNÍHO POZEMKU MICHÁLKOVICE - dlužníci Mgr. Luděk Trna a Mgr. Michaela Trnová

Prodej 1/6 pozemků Mikulášovice - dlužník Roman Vrbka

Prodej rodinného domu ve Zlatých Horách - dlužník Jan Hříbek

Prodej rodinného domu v Lomnici, okr. Bruntál - dlužnice Zuzana Ganzová

Snížení ceny

Prodej rodinného domu v Lichnově - dlužník Dušan Bartoš

Snížení ceny

Prodej rodinného domu ve Vítkově, okr. Opava - dlužnice Eliška Sváčková

Snížení ceny

Prodej rodinných domů v Osoblaze - dlužník Gabriel Goroľ

Prodej podílu o velikosti id. 1/4 rodinného domu včetně zahrady v Jindřichově - dlužnice Markéta Guštanová

KANCELÁŘ:
KRNOV, OPAVSKÁ 522/5, 794 01
Tel: 554 617 514
info@insolvencnipravo.eu

INSOLVENČNÍ SPRÁVCE
JUDr. Ing. DANIELA MAJZLÍKOVÁ, LL.M
www.insolvencnipravo.eu

 

živnostenské oprávnění vydané Městským úřadem Krnov č.j. 2007023029A/ZU/RE/Ži, ev.č. 380100-11281
pojištění profesní odpovědnosti za škodu insolvenčního správce u Generali Pojišťovny a.s. - pojistná smlouva č. 2928125257